# عکس_عاشقانه_و_زیبا

ﺷــﯿـﻄـﻨـﺖ

ﮔﺎﻫـــــے ﭼـﻘــבﺭ בﻟـــــﻢ ﻫــﻮﺱ ﺷــﯿـﻄـﻨـﺖ ﻣـﯿـڪـﻨــב ﺍﺯ ﻫـﻤـــــﺎﻥ ﺷـﯿـﻄـﻨـﺖ ﻫـﺎﯾــےڪــﮧ ﺣــــــﺮﻑ ﺗـﻮ ﭘـﺸــﺖ ﺑـﻨـــב ﺁﻥ ﺑـﺎﺷـــב ڪــﮧ ﻣـﯿـﮕـﻮﯾــــے ﻣﮕــﮧ בﺳﺘـــــﻢ ﺑـهـــــﺖ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

یــه شهریــــــوری

یـــه شــهریــــــــــــوری خیــــلی صبر میکنه تــــا همه چــــــــــــی درست بشه امـــــــــــــــــا اگه صبـــرش تموم بشه ولی درسـت نشه پــا میــــــذاره رو احســـــــاســـش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

دستانت ...

            ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻣﺤﻜﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ…. ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻜﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﻳﺎ ﺁﺭﺍﻡ… ﻓﺮﺩﺍ ﺗﻮ ﻫﻢﺗﻨﻬﺎﻳﻲ…  
/ 6 نظر / 6 بازدید