# عاشقانه

یــه شهریــــــوری

یـــه شــهریــــــــــــوری خیــــلی صبر میکنه تــــا همه چــــــــــــی درست بشه امـــــــــــــــــا اگه صبـــرش تموم بشه ولی درسـت نشه پــا میــــــذاره رو احســـــــاســـش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

لبخنـــــد بزن

ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﯾــــــﯽ ﮐﻪ ﺯﻝ ﺯﺩﯼ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﯿـــــــﺘﻮﺭﺩﻧـﺒﺎلــــ ﭼـــــــﯽ ﻣﯿــــــﮕﺮﺩﯼ؟ﺑﯽ ﺧﯿـﺎلــــــــــﺍﺯ ﻓﮑـــﺮ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥﻟﺒﺨﻨـــــــــــﺪ ﺑﺰنـــــــــﻧﺎﺭﺍﺣــــــﺖ ﻧﺒﺎﺵ ﺑﺨﻨـــــﺪﺗــﻮ ﺧـﻮﺩتـــــــــــ  ﻧﺮﯾــــــــــــــــﺰﻫﺮ ... ادامه مطلب
/ 535 نظر / 12 بازدید