# شهریوری

شهریوری

من یــــک شهریـــــــــــوری ام نشانم فرشته ی پاکـــــی ست پیشــــه ام دلـــــــــ دادگی رنــگ به رنــگ میزنم نقــــش به قلم هوای خوبــــی دارم شایــــــــــدم حــــــــــــــوا دو قِران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

یــه شهریــــــوری

یـــه شــهریــــــــــــوری خیــــلی صبر میکنه تــــا همه چــــــــــــی درست بشه امـــــــــــــــــا اگه صبـــرش تموم بشه ولی درسـت نشه پــا میــــــذاره رو احســـــــاســـش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید