# دوست_دارم

ﺷــﯿـﻄـﻨـﺖ

ﮔﺎﻫـــــے ﭼـﻘــבﺭ בﻟـــــﻢ ﻫــﻮﺱ ﺷــﯿـﻄـﻨـﺖ ﻣـﯿـڪـﻨــב ﺍﺯ ﻫـﻤـــــﺎﻥ ﺷـﯿـﻄـﻨـﺖ ﻫـﺎﯾــےڪــﮧ ﺣــــــﺮﻑ ﺗـﻮ ﭘـﺸــﺖ ﺑـﻨـــב ﺁﻥ ﺑـﺎﺷـــב ڪــﮧ ﻣـﯿـﮕـﻮﯾــــے ﻣﮕــﮧ בﺳﺘـــــﻢ ﺑـهـــــﺖ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

✔ بهترین غریبه

ما به هــــم نمی رسیمـ امّــــــــــــــــــــــــــــا بهترینـ غریبه اتـ مـــــــــــــــــــــــــــــی مانمـ که تو را همیشهـ دوســــتـ  خواهـــــد داشتـ  
/ 301 نظر / 17 بازدید