رفیق باس...

 

  امیدوارم دوســــــــ♥ـــــــت های شما هم این جوری باشن 

 

/ 1907 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
4فقط4!!!!

جنازه رفتی یامـــــــــــــردی،چراجواب نمیدی؟![سوال][سوال][عصبانی][عصبانی][تماس][تلفن][تلفن][تماس]میخوای من زنگ بزنم ؟اینطوری خسته شدم.....فعلا........ [ماچ][ماچ][ماچ][قلب][شوخی][شوخی][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر]

4فقط4!!!!

جنازه رفتی یامـــــــــــــردی،چراجواب نمیدی؟![سوال][سوال][عصبانی][عصبانی][تماس][تلفن][تلفن][تماس]میخوای من زنگ بزنم ؟اینطوری خسته شدم.....فعلا........ [ماچ][ماچ][ماچ][قلب][شوخی][شوخی][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر]

4فقط4!!!!

خدالعنت کنهمـــــــــــــــــردم آزارو....خوب؟!من رفتم............Goodbay Seeyou[عصبانی][نیشخند][گل][خداحافظ]

سرونازشیراز

رواق منـظـــر چشــم مـــن آشیانـه تـــوست ؛ کرم نمـــا و فرود آ کـــه خـانــه خــانــه تــوســــت ......[قلب] بی نهایت ممنونتم......[ماچ]

سرونازشیراز

رواق منـظـــر چشــم مـــن آشیانـه تـــوست ؛ کرم نمـــا و فرود آ کـــه خـانــه خــانــه تــوســــت ......[قلب] بی نهایت ممنونتم......[ماچ]

سرونازشیراز

رواق منـظـــر چشــم مـــن آشیانـه تـــوست ؛ کرم نمـــا و فرود آ کـــه خـانــه خــانــه تــوســــت [ماچ][بغل][ماچ]

4فقط4!!!!

سفرت بخیر،خوش بگذره!![نیشخند]ولی حیفه اگه بری سفربعداون وقت رتبه نیاری کلتومیکنم ....خوب؟!من دررابطه هیچ شوخی ای ندارم....فهمیدی؟!آره عمو......!![نگران][شوخی]

Sogand

پَ کدوم گوری هستی؟!

مونا

سلام

SOGAND

اگه تونیستی پس کیه؟هان؟همه شواهدعلیه توئه تسلیم شو،دست ازلجبازی بردار![عصبانی]