یــه شهریــــــوری

یـــه شــهریــــــــــــوری خیــــلی صبر میکنه

تــــا همه چــــــــــــی درست بشه

امـــــــــــــــــا

اگه صبـــرش تموم بشه ولی درسـت نشه

پــا میــــــذاره رو احســـــــاســـش

و نابــــــــــود می کــــــــــنه

همه ی چیزی رو که یه روز با تمام وجود ساخته

درست عین مـــــــــــن

 

/ 0 نظر / 38 بازدید