عاشقانه ی آرام

چه عاشقانه به رویت لبخند زدم


و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتی  …


و این شد


“عاشقانه آرام” من و تو

 

 

 

 

 

هر روز بر روی دلــــم می نویسم

 

” عاشــــقی تا اطلاع ثانــوی ممنــــــــوع

 

به رویـــــای با تـــــو بودن که می رسم دیــــگر بـــــار دلـــــم می لـــــرزد …

 

 

با این پست خاطره دارم و خیلی هم دوستش دارم

/ 0 نظر / 35 بازدید