بهانه

 بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر


من تمام خواستن را وجب کردم


هیچکس


هیچکس به اندازه من عاشـــــــــق تـو و بهانه هایت نیست

 


/ 0 نظر / 6 بازدید