لبخنـــــد بزن

ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﯾــــــﯽ ﮐﻪ ﺯﻝ ﺯﺩﯼ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﯿـــــــﺘﻮﺭ

ﺩﻧـﺒﺎلــــ ﭼـــــــﯽ ﻣﯿــــــﮕﺮﺩﯼ؟

ﺑﯽ ﺧﯿـﺎلــــــــــ

ﺍﺯ ﻓﮑـــﺮ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﻟﺒﺨﻨـــــــــــﺪ ﺑﺰنـــــــــ

ﻧﺎﺭﺍﺣــــــﺖ ﻧﺒﺎﺵ ﺑﺨﻨـــــﺪ

ﺗــﻮ ﺧـﻮﺩتـــــــــــ  ﻧﺮﯾــــــــــــــــﺰ

ﻫﺮ ﮐـﯽ ﺑﻬـﺖ ﺑــــــــﺪ ﮐﺮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ

ﺯﻣــــــــــﯿـــــــــــــــــــــﻦ ﮔـــــــــــــــــــــــــــﺮده

ﻫﺮ ﮐـــﯽ ﺩﻭﺳــــــﺖ ﻧﺪﺍﺷـﺖ ﻟــﯿــﺎﻗـــــﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘــﻪ

ﺍﻟـــــــﮑـــــــــﯽ ﺣـــــــــــــــــﺮﺹ ﻧـــــﺨــــــﻮﺭ

ﺗﻮ ﺧــــﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﻣﯿﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯼ

ﺗـــــﻮ ، ﻣـــــن ، ﻫﻤﻤـــــﻮﻥ

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓــــﺮﺩﺍ

ﺷﺎﯾﺪ

باﺷﯿـــﻢ

نباشـیـــــــــم

ﭘــــﺲ ﺑـﺨـﻨـــــــــــــــﺪ

 

/ 535 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهرا

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ … ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ … ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ … ﺑﻪ ﻣﻦ … ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ … ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ … ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ … ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

na man mashhad nabodam kerman bodam

are vaghean chetor mage?

sooooooooobi

میگویندشب سیاه است/من دیده ام سیاه ترازجدائی نیست میگویند مرگ سخت است/اماسخت ترازبی وفایی نیست میگویند زهر تلخ است.من چشیده ام/تلخ ترازتنهایی نیست...

mina

سلاممم دوست شهریوری لینک شدی

SOGAND

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ!دوتا بیشترنداره![قهقهه]

SOGAND

دوستم دیگه!حالاهی من میخوام سکرت باشه تونمیذاری![قهقهه]

SOGAND

پرررررررررومنم یاتو.............؟![عینک][خنده]

mehrnaz

طرح چشمان قشنگت در اتاقم نقش بسته شعر میگویم به یادت در قفس غمگین و خسته من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شب های مستی

F.N

درود![لبخند] خیلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متن قشنگ و آرام بخشیه. امیدوارم همیشه دل آرام باشی.[بغل]