✔ دوست دارم...

دراین دنیای بزرگ

 
یکی فقط یکی


میشه جواب تمام احساس عاشقانت

 

میشه انگیزه ادامه زندگیت


میشه درمون تمام درهات


ای انگیزه زنده بودنم

 
ای درمان دردهایم


ای جواب احساس عاشقانه ام

 
دوستت دارم

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید