می آیم اما کی نمی دانم

 

ﭼﻪ ﻋـﻤـــــــﺮﻫــﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ "ﻧـــــــﺖ" ﻟﻌﻨــــﺘﯽ ﺗﺒـــــــﺎﻩ ﺸﺪ!!

ﻓــــﮏ ﮐﻦ ﺣــــﺎﻻ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫــــﻢ ﻧﻮﺷﺘﯿـــــــﻢ

ﻭ ﺩﻭﻫــــﺰﺍﺭ ﺗﺎﻡ ﻻﯾــــــﮏ ﺧــــﻮﺭﺩﯾــﻢ ...

ﻓــــﮏ ﮐﻦ  ﻧﻔــــﺮﻡ ﺗﻮﯼ ﺍﯾــﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠــــــﺎﺯﯼ ﺍﺩﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ...

ﺑﺎ ﻓــــﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷــــﺪﻧﺖ ﺗﻮﯼ ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﺎﻣـــــــﺮﺩ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ؟؟

ﻓــﮏ ﮐﻦ ﭼـﻨﺪﯾﻦ ﺳـــﺎﻋﺘﻢ ﺑﺎ ﻫــــﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﭼــــــﺖ ﮐـــﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺧـﻨــــﺪﻩ ﻏـﺶ ﮐــﺮﺩﯼ

ﻭ ﺍﯾــﻦ ﻭﺳﻄــﺎ ﻣﺠــﺎﺯﯼ ﻋﺎﺷـــــــﻘﺸﻢ ﺷــﺪﯼ ، ﺑﻮﺳــــﺸﻢ ﮐــــــــﺮﺩﯼ...

آخـــــــرش که چـــــــــی؟؟؟

 آخرش ﺗﻠــﺨــــﯿﻪ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻣــــــــﻮﺵ ﮐــــﺮﺩﻥ ﮐﺎﻣﭙـــــﯿﻮﺗﺮﺕ

ﻭ ﺳـــﮑﻮﺕ ﺍﺗــــــﺎﻗﺘﻮ ﮐﺠــﺎﯼ ﺩﻟﺖ ﺟﺎﻣﯿــــﺪﯼ

اصـــلا می دونی چیـــه

من دنیای واقعیــــــــمو از دنیای مجـــازیم خیلــــی بیشتر دوســـــت دارم

آرامش بیشتری تو دنیا ی واقعـــــــی خودم حس می کنم

برای همین تصمیم گرفتم این وبو فعلا تعطیـــــــــل کنم

خیلی رو این تصمیمـــم فکر کردم تا به ایـــن نتیـــــجه رسیدم

نمی دونم شایـــد بعـــدا اومــــــــدم

شایدم نـــــــــه

دیــگه به قــــــول معروفـــــــــــ

خوبی بدی از من دیدید به بزرگواری خودتون ببخــــشید

خیلی خوشــــحالم چند وقت پیش دوستان عزیزی مثله شمــــــــــا بودم

به امید این که تعداد لایــــــــک خوردنمون تو دنیای واقعی

بیشتر از مجــــازیمون باشه

 و در آخر با عشـــــــــــق بهتـــــــــرین ها رو براتـــــــــون آرزو می کنم

 

  ˙·٠•♥•٠· ساحل ˙·٠•♥•٠·˙  

 

/ 0 نظر / 72 بازدید